Ošetřování a údržba

Ošetřování a údržba dětského nábytku

K utírání prachu je třeba používat větší, čistou a měkkou utěrku. Stírání se provádí lehkým tlakem. Větší zaprášení se odstraní měkkým smetáčkem nebo vysavačem s kartáčovým nástavcem. Při velkém znečištění lze použít zředěný roztok saponátu. Znečištěná místa se rychle stírají polosuchým hadříkem. Po odstranění nečistot se plochy ihned vytřou do sucha.

V žádném případě nepoužívejte abrasivními prostředky (sypké prášky) – došlo by k poškrábání povrchové úpravy!

K ošetření čistých ploch se používají běžné přípravky DIAVA, PRONTO ap. dle návodu na přípravku.

Nábytku škodí

Nešetrná nepřiměřené namáhání a nevhodné používání.

Na nábytek není dovoleno odkládat horké nebo hrubé předměty. Může dojít ke značnému a těžko odstranitelnému poškození.

Dodržíte-li tyto zásady, bude Váš nábytek užitečným zařízením a věříme, že tento nábytek vytvoří pocit klidu a příjemné pohody tam, kde ho budete používat.